Kontrola Dostępu

Systemy kontroli dostępu pozwalają nadzorować wejścia ludzi do budynków, pomieszczeń jednocześnie zapobiegają wtargnięciu niepowołanych i nieuprawnionych osób.

Dzięki zastosowaniu systemu kontroli dostępu możemy prowadzić dokładną ewidencję przechodzących osób, czasu wejść i wyjść oraz prób siłowego otwarcia drzwi.

Wykonujemy instalacje pojedynczych przejść jak i rozległych systemów, których kontrola, obsługa może być zdalna.

Elementem weryfikującym użytkownika może być zamek szyfrowy, czytnik kart, breloków, pastylek bądź czytniki biometryczne.

Instalacje kontroli dostępu wykonujemy najczęściej na produktach firmy SATEL oraz ROGER.

Rejestracja czasu pracy

Rejestracja czasu pracy (RCP) to automatyczny system umożliwiający dokładne zliczanie czasu pracy pracowników. System dostarcza informacji na temat przybycia i opuszczenia przez pracownika budynku. Pozwala to na pełną ewidencję czasu pracy, przez co daje możliwość efektywnego zarządzania pracownikami. Dyscyplinuje pracowników, zapobiega nadużyciom związanym z notorycznymi spóźnieniami. Ogranicza koszty i czas związany za prowadzeniem papierowej ewidencji pracowników. Zapobiega błędom powstałym przy ręcznym przepisywaniu ewidencji do systemów kadrowych.

System może być połączony z różnymi oddziałami w obrębie firmy, co w razie potrzeby daje możliwość uzyskania szybkiej informacji na temat ilości osób przebywających na terenie firmy lub zakładu.

System rejestracji czasu pracy składa się z:

– czytnika, zwanego często zegarem czasu pracy

– kart, breloków, zamków szyfrowych lub czytników do biometrycznego odczytu linii papilarnych z palca

– oprogramowania pozwalającego zliczać i analizować dane

Nasza firma oferuje rozwiązania dla każdego rodzaju firm, bez względu na jej wielkość czy charakter prowadzenia działalności. Wykonujemy instalacje zarówno dla firm sektora prywatnego jak i administracji publicznych.

System rejestracji czasu pracy bardzo często jest integrowany z kontrolą dostępu.